O nama

Plamen se, od 1990 godine, bavi poslovima zaštite i unapređenja u oblasti zaštite od požara i eksplozija, као i bezbednost i zdravlje na radu.

Opširnije

Obuka zaposlenih

Obuka radnika iz zaštite od požara svake treće godine (po članu 24. st. 2. zakona o zaštiti od požara Republike Srbije), a prema programu ustanove.

Opširnije

ADR

Vršimo osposobljavanje za savetnike, vozače i rukovaoce opasnog tereta (opasnih materija) u skladu sa ADR propisima.

Opširnije

Ispitivanje PP opreme

Remont protivpožarnih aparata i posuda pod pritiskom. Najsavremeniji sistem provere protivpožarnih aparata pod stalnim pritiskom u Valjevu a i šire.

Opširnije

Hidrantska oprema

Zidni hidrantski ormarić – HOZ
Hidrantski orman nadzemni – HONH
Hidrantski orman podzemni – HOV

Opširnije

Vatrogasna creva

Creva se isporučuju sa livenim i kovanim spojkama (po zahtevu).
VATROGASNA CREVA ISPUNJAVAJU SLEDEĆE STANDARDE:

-SRPS Z.C6 011
-DIN 14811

Opširnije

Protivpožarni aparati

S-1A, S-2A, S-3A, S-6A, S-1A,S-9A
CO2-5 protivpožarni aparati.

Opširnije
qode-eliptic-slider
ADR

Informacije za savetnike

Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju

Saznajte više
qode-eliptic-slider
ADR

Informacije za vozače

ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Evropski sporazum za međunarodni prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju.

Saznajte više
qode-eliptic-slider
ADR

Informacije za rukovaoce

Osposobljavanje rukovaoca opasnog tereta po ADR propisima implementiranim u našem zakonu i pravilnicima.

Saznajte više
qode-eliptic-slider
ADR

Podela opasnih materija

Klasa 1 – Eksplozivne materije

Klasa 2 – Gas

Klasa 3 – Zapaljive tečne materije

Saznajte više

Gde se nalazimo?

Servis

Servis se nalazi u ul. Vojvode Stepe bb, 14000 Valjevo.

Kancelarija

Kancelarija se nalazi u ulici Koste Abraševića 7a.

ADR

Centar za obuku vozača

Centar Novi sad, Futog

Cara lazara 13

Kontakt osoba: Jovan Živadinović 064/50 77 256

Centar Zemun

Vatrogasni savez Srbije, Ul. 22. oktobra 27A

Kontakt osoba: Nenad Smiljanić 064/11 55 865

Centar Valjevo

Koste Abrašević 7a
Kontakt osoba: Vladimir Popović 064/32 93 667

Centar Čačak

Sinđelićeva bb

Kontakt osoba: Ivan Čupo 063/22 64 499