Obuka

Obuka zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara

Vršimo obuku svih zaposlenih radnika iz zaštite od požara svake treće godine (po članu 24. st. 2. zakona o zaštiti od požara Republike Srbije), a prema programu ustanove.

Takođe vršimo redovnu proveru znanja iz oblasti zaštite od požara, jednom godišnje. Svake godine obučiavamo zaposlene radnika različitih profila zanimanja iz oblasti zaštite od požara.

Obuka je se sprovodi na svim zaposlenim na sledeći način:

1. Uzroci požara
2. Klase vatre
3. Kako se gasi požar
4. Osnovi protivpožarne preventive
5. Aparati za gašenje požara – tipovi
6. Praktični deo izvođenje demostracije gašenje požara na poligonu
7. Sertifikat o završenoj obuci
8. Može se obuka izvesti i kod Vas u firmi na postojećim protivpožarnim sistemima
– kako da se preventivno zaštite od požara kao i protivpožarne zaštite.

Polje zaštite od požara, sprovodi se obukom zaposlenih u preduzećima, kako da se preventivno zaštite od požara kao i protvpožarne zaštite.

Obuka i troškovi zavise od dužine potrebne obuke zaposlenih.