Informacije za vozače

ADR : European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.
Evropski sporazum za međunarodni prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju.

Dakle, ADR u osnovi označava međunarodne propise koji regulišu transport opasnih materija ali u drumskom saobraćaju. Svaka vrsta saobraćaja ima sopstvene propise – skraćenice.
Na osnovu tih međunarodnih propisa, svaka država, članica tog sporazuma, donosi sopstveni zakon i prateće propise koji bliže uređuju ovu delatnost s tim što nacionalni propisi mogu biti stroži od međunarodnih propisa. Kod nas se takav zakon zove ZAKON O PREVOZU OPASNOG TERETA.


ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA
( “ Sl.glasnik RS “, br. 88/2010)

Ovim zakonom obuhvaćeni su svi učesnici u transportu opasnog tereta što pojednostavljeno obuhvata dve kategorije lica, i to:

1. RUKOVAOCI : oni koji rade na utakanju i/ili istakanju, utovaru i/ili istovaru, pretakanju, skladištenju, prometu i uopšte manipulišu opasnim materijama. Neophodno je da su stariji od 18 god. i da su stručno osposobljeni za te poslove.

RUKOVAOCI se pripremaju i polažu ispit prema posebnom programu koji obuhvata osnovni program i specijalistički program za materije određene klase sa kojima rukuju. Na osnovu ispita i pokazanog poznavanja osnovnih elemenata u rukovanju opasnim materijama dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti za rukovanje opasnim materijama Klase …..(za koju se polaže).

Stručno osposobljavanje RUKOVAOCA, ispit i izdavanje Potvrde o osposobljenosti realizuje Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta o čemu vodi evidenciju i svake dve godine obavlja obnovu znanja sa izmenama nastalim u tom periodu.

2. VOZAČI: lica koja obavljaju poslove prevoza kao vozaci motornih vozila kojima se prevoze opasni tereti. Neophodno je da imaju najmanje 18 god. i da su stručno osposobljeni za prevoz opasnih tereta odnosno da imaju položen “ADR ispit” i odgovarajuće vozačke kategorije (C,E) što je ispunjenje uslova iz drugih – opštih propisa za vozače.

ISPIT NE MOGU DA POLAŽU SAMO VOZAČI SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM.

VOZAČI polažu po posebnom programu koji obuhvata:

  • Osnovi program za prevoz opasnih materija
    Klasa 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 u vozilima van cisterni……………………………….skraćeno O
  • Specijalistički program za prevoz u CISTERNAMA…………………..skraćeno CIST.
  • Specijalistički program za prevoz materija Klase 1
    Eksplozivne materije………………………………………………………………..skraćeno Kl. 1
  • Specijalistički program za prevoz materija Klase 7
    Radioaktivni materijali……………………………………………………………..skraćeno Kl.7

Za svaku od ovih mogućnosti ADR certifikati važe 5 god. od dana polaganja ispita u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.