Procena rizika od katastrofa

Imajući u vidu da je na snazi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ 87 /18) želimo da vas obavestimo o izmenama i novinama u ovoj oblasti. Obaveza koju predmetni Zakon definiše je izrada Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja, koji se ažuriraju u skladu sa nastalim promenama, dok se u celini ponovo izrađuju na svake 3 godine. To su najvažniji strateški dokumenti u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i od velikog su značaja za identifikaciju, određivanje nivoa i tretmana rizika od prirodnih i tehničko-tehnoloških opasnosti koje mogu ugroziti život i zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna i kulturna dobra.

 

Član 15 pomenutog Zakona navodi da obavezu izrade procene imaju sledeći subjekti:

Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinice lokalne samouprave, subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje; 

  • Privredna društva, zdravstvene ustanove, predškolske i školske ustanove i fakulteti, odnosno objekti u kojima se odvija nastava, ustanove socijalne zaštite;
  • Privredna društva i druga pravna lica od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja;
  • Pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta.

 

Član 17. Zakona navodi da obavezu izrade Plana zaštite i spasavanja imaju svi subjekti koji imaju obavezu izrade Procene rizika od katastrofa.

Zakonski rok za izradu ove dokumentacije bio je 15. maj, 2019. godine. Članom 114 predmetnog zakona definisane su rigorozne kazne (100.000 do 1.000.000 RSD) za pravno lice koje ne poseduje izrađenu Procenu i Plan. Za ispunjavanje ovih propisa sprovodi se aktivan inspekcijski nadzor nadležnog organa.

 

Procenu rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja izrađuju privredna društva odnosno druga pravna lica koja imaju ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, izdato od nadležnog organa.

Budući da prema članu 15. i 17. Zakona imate obavezu izrade pomenutih akata, želimo da Vas obavestimo da kompanija “PLAMEN 014 doo Valjevo  ima formiran stručni tim, koji se sastoji od eksperata iz ove oblasti, te ima mogućnost da Vam ponudi kompletnu uslugu izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja.

 

Neki od klijenata sa kojima sarađujemo su: Austrotherm, FIMA, Gorenje, Kovački centar, Krušik plastika, Markant, Poliester grupa, UNIP+, Zavod za javno zdravlje Valjevo, kao i škole: Ekonomska škola Valjevo, Poljoprivredna škola Valjevo, Medicinska škola Valjevo, Muzička škola kao i mnogi drugi…

 

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Možete nas kontaktirati putem email-a plamen014valjevo@gmail.com ili vanredne@plamen-valjevo.com