Hidrantska oprema

ZIDNI HIDRANTSKI ORMARIĆ - HOZ

ZIDNI HIDRANTSKI ORMARIĆ - HOZ

DIMENZIJE: 540 X 540 X 144
SADRŽAJ:
1X crevo trevira ø 52 od 15 mm
1X mlaznica 52
1X priključni ventilø52 ugaoni
HIDRANTSKI ORMAN PODZEMNI - HOV

HIDRANTSKI ORMAN PODZEMNI - HOV

DIMENZIJE: 1080 X 1080 X 144
PRIKLJUČAK: podzemni hidrant C ili B
SADRŽAJ:
1X hidrantski nastavak B/2C ili C/2C
2X crevo trevira ø 52 od 15 mm
2X mlaznica ø 52
1X ključ za hidrant ugaoni ø24 ili ø34
1X ključ ABC
1X ključ C
HIDRANTSKI ORMAN NADZEMNI - HONH

HIDRANTSKI ORMAN NADZEMNI - HONH

DIMENZIJE:1105 X 564 X 252
SADRŽAJ:
2X crevo trevira ø 52 od 15 mm
2X mlaznica ø 52
1X ključ za nadzemni hidrant
1X ključ ABC
1X ključ C

UPUTSTVO HOZ-a

Pre nego što se stupi u instalaciju uređaja proveriti sastav ormana
Orman mora da sadrži:
1. limenu kutiju (HOZ prazan)
2. mlaznicu 0 52- običnu sa stabilnom spojkom
3. ugaoni ili loptasti ventil sa stabilnom spojkom (priključak za crevo)
4. vatrogasno crevo 0 52 L=15m sa spojkama

 

Nakon provere sastava, ako neka stavka nedostaje, obratiti se proizvodjaču. Prema nalogu inspekcije i vatrogasnom planu objekta odrediti pristupačno mesto za hidrant. ormar postaviti tako da označeni otvori budu sa leve ili desne strane. Postaviti ga tako da dovod vode prilazi bocno a ne sa gornje strane ormara. Nije preporučeno da cev prolazi kroz hidrant, nego da se zaustavlja zajedno sa ventilom do prve trećine ormara. Dovodna cev mora biti sa navojem promera 0 52 mm. Obrtni priključak (holender) naviti na cev a na drugu stranu naviti ventil sa stabilnom spojkom. Ventil mora da se nalazi unutar hidranta zbog preventive od oštećenja istog.

Nakon instaliranja ventila pustiti pritisak u mrežu i proveriti da li curi ventil na holenderu. Pritom obavezno proveriti pritisak mreže koji mora biti po standardu. Stabilnu spojku naviti tako da nalegne na gumicu bez izbijanja unutrašnjeg dela stabilne spojke (ne previjati spojku). Ako se stabilna spojka previje izbije se unutrašnji navoj i spojka na crevu ne može da nalegne kako treba, tj. kandža spojke ne može da uhvati prorez. Preporučuje se da se stabilna spojka navije rukom bez dotezanja alatom. Povez koji se nalazi na crevu koji služi da se crevo ne razvije u transportu obavezno skinuti da bi olakšalo l ubrzalo upotrebu vatrogasne jedinice. Crevo ne navijati na ventil, nego ostaviti ga da stoji zasebno kao l mlaznicu. Napomena: crevo je novo, time je i talkirano da bi se očuvalo. Nije preporučeno da se pušta u rad a potom toga srola i spakuje u ormarić. Svako korišćeno crevo mora da prodje postupak sušenja l obaveznog talkiranja da bi se očuvala elastičnost i gipkost creva.

Ako je crevo upotrebljeno, odneti ga u najbližu vatrogasnu jedinicu da se osuši l talkira. Hidrantski ormar mora biti namešten tako da u svakom dobu bude pristupačan vatrogasnoj jedinici. Ne pokrivati ga niti zaklanjati raznom robom.

Za sve bliže informacije kontaktirati proizvodjača.