Raspored polaganja za savetnika


Cena polaganja iznosi 50.000din + 20% PDV.
Osposobljavanje kandidata vršiće se u Zemunu, 22. Oktobra br. 27A (Vatrogasni savez Srbije)

UPIS JE U TOKU!!!

TAKSA ZA POLAGANJE:

Uplatnica za fizička lica

UPLATNICA ZA POLAGANJE ZA SAVETNIKA

UPLATNICA ZA PRODUŽENJE ZA SAVETNIKA

Uplatnica za pravna lica

UPLATNICA ZA POLAGANJE ZA SAVETNIKA

UPLATNICA ZA PRODUŽENJE ZA SAVETNIKA

VAŽNO OBAVEŠTENJE:
Uplatnice dostaviti predavačima za vreme predavanja. Ukoliko uplatu vrši firma onda je potrebno da pored uplatnice, na memorandumu firme dostaviti imena kandidata.