Vatrogasna creva

Ø52 8bar

Ø52 8bar

Ø52 8bar
Ø52 16bar

Ø52 16bar

Ø52 16bar
Ø75

Ø75

Ø75
Ø110

Ø110

Ø110

Creva se isporučuju sa livenim i kovanim spojkama (po zahtevu).

VATROGASNA CREVA ISPUNJAVAJU SLEDEĆE STANDARDE:

-SRPS Z.C6 011
-DIN 14811